Vejledning

Sådan gør du

På denne side finder du en række vejledninger til, hvordan du laver et budget, og hvordan du finder de dokumenter, som du skal sende med din legatansøgning.

Lav et budget

Korte beskrivelser af, hvad du skal sende med, og hvordan du finder dine dokumenter. Listen er ikke udtømmende, og du er selvfølgelig meget velkommen til at vedlægge alle de dokumenter, som du mener er relevante for.

Dine indtægter
Dine udgifter

Find dokumentet

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, er det en god ide, at du først henter alle de dokumenter, som du skal sende med, for vi kan behandle din legatansøgning. Almindeligvis er det din årsopgørelse, din lønseddel/ udbetalingsmeddelelse og dokumentation for, at du modtager Børnetilskud.

Vi har samlet korte beskrivelser af, hvad du skal sende med, og hvordan du finder dine dokumenter. Listen er ikke udtømmende, og du er selvfølgelig meget velkommen til at vedlægge alle de dokumenter, som du mener er relevante for, at vi kan behandle din ansøgning om at modtage et legat.

Årsopgørelse
Lønseddel
Børnetilskud
Vandrejournal
Regninger
Lejekontrakt