Om os

Læs om foreningen

Her finder du foreningens historie, vedtægter og den seneste årsberetning

Vores arbejde i tal (2023)

9.084
Legatansøgninger
4.775
Bevilgede legater
10,6 mio.
Kroner uddelt

Foreningens historie

Den korte version

Vores historie går tilbage til henholdsvis 1905 og 1906, hvor der i København blev stiftet to private foreninger med det formål at hjælpe, hvem man dengang kaldte,  vanskeligt stillede gravide kvinder og enlige mødre.

I 1924 gik de foreningerne sammen under navnet ‘Mødrehjælpen’, hvor man for private midler ydede personlig, social, juridisk og økonomisk bistand. I 1939 bliver Mødrehjælpen til en landsdækkende statslig institution, og i den forbindelse ændres Foreningens navn til det nuværende.

Med Bistandslovens ikrafttræden d. 1. april 1976 blev Mødrehjælpen nedlagt, og dens aktiviteter overtaget af kommunerne. Herefter videreførtes Foreningen til Støtte for Mødre og Børn i sin nuværende form, som en legatuddelende organisation. I 2023 ændredes Foreningens navn til det nuværende: Foreningen Enestående Forældre. Den længere version om foreningens historie finder du her

Vedtægter

Arbejdet i Foreningen Enestående Forældre er styret af et sæt vedtægter, der blandt andet definerer vores overordnede formål og målgruppe, hvordan vi bliver ledet, og hvordan vi træffer beslutninger. Herunder kan du hente Foreningens til enhver tid gældende vedtægter.

Generalforsamling

Foreningen Enestående Forældre afholder sin årlige generalforsamling i april. I referatet kan du læse, hvad der blev diskuteret og besluttet på generalforsamlingen, og hvem der blev valgt til bestyrelsen. Herunder kan du læse det seneste referat fra den årlige generalforsamling.

Årsberetning

Enestående Forældre udsender hvert år en årsberetning, hvori man kan læse om Foreningens sociale arbejde og aktiviteter i det forgangne år.

Den giver læseren et billede af vores målgruppe og deres demografiske fordeling, samt de behov, som Foreningen dækker.