Støt som fond, loge eller virksomhed

Ved at støtte Foreningen Enestående Forældre gør I en forskel for de mest økonomisk udsatte eneforældre og deres børn i Danmark.

Vi samarbejder med mange fonde, som er med til at gøre en forskel for eneforældre, der kæmper med økonomien. Foreningens midler kommer primært fra fonde og legatstiftelser, og derfor er de bidrag vi får fra fonde afgørende for, at vi hvert år kan uddele midler til de tusindvis af eneforældre, der søger vejledning, viden og økonomisk støtte hos os.  

Vi modtager henvendelser fra fonde/donatorer her: kontakt@eneståendeforældre.dk

Vi modtager donationer på vores Danske Bank konto: reg. nr.1551 og kontonr. 0003020371. Det er også muligt at overføre donationer til vores NemKonto. Vores CVR-nummer er 49897715.   

Vi vil gerne udtrykke en stor tak til alle de fonde, der støtter os. Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde. Vi finansierer vores arbejde løbende gennem året, og derfor vil du se, at listen over bidragsydere bliver længere, som året skrider frem.

Herunder kan du se, hvem der støtter vores arbejde i 2024

Arbejdsmarkedets Feriefond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Augustinus Fonden

Den A. P. Møllerske Støttefond

Erikema Legat

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål

Jascha Fonden

Knud Højgaards Fond

Louis Petersens Legat

Ole Kirk’s Fond

Socialstyrelsen

Vig Festival

Ville Heises Legat

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Herunder kan du se, hvem der støttede vores arbejde i 2023

Arbejdsmarkedets Feriefond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Augustinus Fonden

Brødrene Hartmanns Fond

Bygma Fonden

Danske Banks Fond

Den A. P. Møllerske Støttefond

Den Sociale Fond for Børn og Unge

Dyssegård Sogns Menighedspleje

ERIKEMA legat

Familien Hede Nielsens Fond

Fonden af 17-12-1981

Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

Generalkonsul Jens Olsens Fond

Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat

Heinrich og Laurine Jessens Fond

Henry og Mary Skovs Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål

Jascha Fonden

Johanne og Cornelius Petersens Legat

Knud Højgaards Fond

Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden

Lemvigh-Müller Fonden

Liljeborgfonden

Linexfonden

Logen De tre hamre

Louis Petersens Legat

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Oak Foundation Denmark

Ole Kirk’s Fond

Otto og Gerda Bings Mindelegat

Politiken-Fonden

Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond

Snedkermester Axel Wichmanns og fru Else Wichmanns Fond,

Socialstyrelsen

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

Toyota Fonden

Tranes Fond

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Varelotteriet

Vemmetofte Kloster

Ville Heises Legat

VKRs Familiefond.

Zonta Greve

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Herunder kan du se, hvem der støttede vores arbejde i 2022

Arbejdsmarkedets Feriefond

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Augustinus Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Brødrene Hartmanns Fond

Bygma Fonden

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Den A. P. Møllerske Støttefond

Den Gyldne Kæde

Det Puuggaardske Pigelegat

Dyssegård Sogns Menighedspleje

ERIKEMA Legat

Fabrikant Chas. Otzens Fond

Generalkonsul Jens Olsens Fond

Helle Walleviks Fond

Hoffmann og Husmans Fond

Hørsholm Rotary Klub

Jascha Fonden

Koldinghus Rotaryklub

Knud Højgaards Fond

København-Langelinie Rotary Klub

Louis Petersens Legat

Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen

Nykøbing Falster Inner Wheel Klub

Ole Kirk’s Fond

Politiken-Fonden

Socialstyrelsen

Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond

Til minde om Jeanne Toxværd

Tømrermester Martin Hansens Legat

Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond

Vamdrup Inner Wheel Klub

Varelotteriet

Ville Heises Legat

VKRs Familiefond

Zonta Greve

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Indsamlingstilladelser

Anerkendte indsamlinger

Foreningen indsamler midler vha. denne hjemmeside og via sociale medier til fordel for vores arbejde. Foreningens indsamlinger er anerkendte af Indsamlingsnævnet.

Herunder finder du en liste over Foreningens seneste anerkendte indsamlinger. Regnskaber for afsluttede indsamlinger offentliggøres på denne side, samt på indsamlingsnævnet.dk

2023: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr. 23-700-06425)

2018: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 18-920-02746/IN nr.: 02746) –

2017: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 16-920-01725/IN nr.: 01725) – regnskab*

2016: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 16-920-01423/IN nr.: 01423) – regnskab*

2015: Foreningen til Støtte for Mødre og Børn (Journalnr.: 15-920-01105/IN nr.: 01105) – regnskab*