Vi har skiftet navn

Billede af medarbejdere i Foreningen Enestående Forældre

Vores forening har rødder tilbage til starten af 1900-tallet, mens navnet går tilbage til 1939. Vores navn vidner om en lang og betydningsfuld historie, men også om et syn på forældreskabet som i dag er forældet. Foreningen til Støtte for Mødre og Børn skifter derfor navn til Foreningen Enestående Forældre.

Vores mål er forsat, at enestående forældre får bedre muligheder for at være de forældre, de ønsker at være. Det gør vi ved at støtte eneforældre med økonomisk hjælp, viden og fællesskaber. Mange af de enestående mødre og fædre, vi kender gennem mere end 100 års indsats, har et dårligere udgangspunkt for familielivet end gennemsnittet. De kan f.eks. leve med psykisk sårbarhed, have sygdom i familien eller mangle et netværk at støtte sig til, men fælles for dem alle er, at de oplever situationer, hvor pengene ikke rækker.

Vi tror på, at overskud og handlemuligheder er nøgler til godt forældreskab. Vores nye navn er valgt på baggrund af en brugerundersøgelse blandt knap 450 forældre, der tidligere har modtaget økonomisk hjælp fra foreningen. Vi håber, at vi med navneskiftet kan være med til at signalere bredde ift. at kunne rumme alle eneforældre, at kunne vise styrke og fællesskab og ikke mindst har vi valgt et dobbelttydigt navn for at understrege den respekt, som vi mener, at alle eneforældre bør blive mødt med.